BC Sport

BC PRODUCT

V2 Series: Street Solf Control

โช๊ค Bc sport

BC Sports V2 Series (Street Soft Control) โช๊ค สตรัทปรับเกลียว ปรับเกลียวรุ่นใหม่ เพื่อการตอบสนองการใช้งานบนท้องถนน ภายใต้คอนเซ็ป- Streel Soft Control โดยมีการออกแบบที่เน้นความนุ่มนวลกับการคอนโทรลรถที่ง่ายดาย เหมาะทำผู้ขับขี่ที่ต้องการสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่ทิ้งความนุ่มนวล สามารถปรับค่าความนุ่มนวลได้จริงถึง 15 ระดับ

V1 Series Coilover V1 Series : For Street and Circuit Use

โช๊ค Bc sport

รุ่น V1 สำหรับการใช้งานบนถนนและงานอดิเรกบนสนามแข่ง ชุดช่วงล่าง BC รุ่น V1 ใช้ลูกสูบขนาดใหญ่ถึง 44 มม.ในกระบอกช็อคอัพขนาด 50 มม. เพื่อให้มีความจุน้ำมันช็อคอัพสูงสุด เพื่อลดปัญหาเรื่องความร้อนจากการใช้งานที่ทำให้อุณหภูมิน้ำมันสูงขึ้น อันเป็นสาเหตุของสมรรถนะการควบคุมที่ลดลง อีกทั้ง BC ยังเลือกใช้แต่น้ำมันช็อคอัพคุณภาพสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดสมรรถนะสูงสุด การใช้กระบอกช็อคอัพใหญ่ถึง 50 มม. เพื่อให้บรรจุน้ำมันได้มากที่สุด มีส่วนช่วยให้น้ำมันมีอุณหภูมิสูงขึ้นช้าลง ลดโอกาสที่จะเกิดการตายตัวของช็อคอัพได้มาก

BR Series : Street and Circuit Coilover

โช๊ค Bc sport

รุ่น BR สำหรับการใช้งานบนถนนและสนามแข่ง ใช้ลูกสูบขนาด 46 มม. ในกระบอกช็อคอัพขนาดใหญ่ถึง 53 มม. เพื่อความสามารถในการจุน้ำมันสูงสุด เนื่องจากปริมาณน้ำมันที่มากกว่า ย่อมมีความสามารถในการลดความร้อนที่เกิดกับน้ำมันขณะใช้งานหนัก ป้องกันสมรรถนะที่เปลี่ยนไปอันเกิดจากอุณหภูมิน้ำมันเพิ่มขึ้นจนเกินขีดจำกัด BC เลือกใช้แต่น้ำมันช็อคอัพคุณภาพสูงเท่านั้น ผนวกกับกระบอกขนาดใหญ่ถึง 53 มม. ทำให้ความจุในกระบอกสูงขึ้น ปริมาณน้ำมันมากขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อการลดอุณหภูมิน้ำมัน ให้ประสิทธิภาพในการขับขี่สูงสุด

ER Series : External Reservoir

โช๊ค Bc sport

ER Serie : External Reservoir ชุดช่วงล่างรุ่นพรีเมี่ยมของ bc ซึ่งมีถังน้ำมันช็อคอัพแยกเสริมพร้อมปุ่มปรับความหนืดและแรงคลายตัวแยกเฉพาะ รุ่น ER มีคุณภาพสูงและองค์ประกอบเฉพาะซึ่งพบได้ในรุ่น BR และ RM แต่ยังเพิ่มเติมด้วยถังน้ำมันแยกซึ่งเพิ่มเติมความสามารถในการปรับแรงกดและแรงคลายได้อย่างละเอียดเพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้ดียิ่งขึ้น ถังน้ำมันช็อคอัพเสริมในรุ่น ER นี้ ช่วยเพิ่มความจุให้กับน้ำมันช็อคอัพ ปริมาณน้ำมันที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยลดอุณหภูมิของน้ำมันเพื่อไม่ให้เกิดการด้อยสมรรถนะ อันเนื่องมากจากความร้อนของน้ำมัน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความหลากหลายในการปรับตั้งค่า ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะและควบคุมรถได้ด้วย